Spracovanie hotovostí

Spracovanie bankoviek a mincí je proces ktorý zahŕňa:

  • triedenie bankoviek  a mincí podľa pravosti a kvality
  • triedenie podľa počtu a nominálnej hodnoty
  • balenie do vhodného materiálu podľa zák.NR SR č.566/1992 Zb.o NBS v znení neskorších predpisov
  • reporting výsledku spracovania klientovi
  • reporting banke klienta
  • doručenie spracovanej hotovosti do NBS resp. na miesto určené klientom

Hotovosť je spracovávaná pod neustálym dohľadom kamier na každom pracovisku spoločnosti. Záznam o spracovaní hotovosti archivujeme a v prípade vzniku diferencie sa použije ako dôkazný materiál.

V súčasnosti spracovávame menu EURO a vybrané cudzie meny. Hotovosť je klientovi štandardne pripísaná na účet v priebehu nasledujúceho bankového dňa po dni prevzatia hotovosti Loomisom v spolupráci s bankou klienta.

mapa SR nova_SCmapa SR nova_SC mapa SR nova_SC

Spracovateľské centrá Loomis (pre zväčšenie kliknite na obrázok).

Hotovosť spracovávame v troch Spracovateľských centrách Loomis v zmysle Povolenia NBS na spracovávanie bankoviek a mincí s 24 hodinovou prevádzkou. Spracovateľskými centrami v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach pokrývame potreby klientov v rámci celého Slovenska.

V prípade záujmu o vypracovanie orientačnej cenovej ponuky kliknite sem.