Trezory a automatické pokladničné systémy

V rámci vývojových trendov a zefektívnenia obehu finančnej hotovosti v spoločnosti, vykonávame pre našich zákazníkov aj  obsluhu trezorov (jednoduchých vhadzovacích) a automatických pokladničných systémov (automaty, ktoré prijímajú od jednotlivých zamestnancov našich zákazníkov finančnú hotovosť a v reálnom čase poskytujú detailnú informácu o jednotlivých vkladoch). Konkrétny stupeň obsluhy je definovaný potrebami našich zákazníkov. Cielom tejto služby je zefektívnenie obehu finančnej hotovosti našich zákazníkov a prehľadov, zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii s hotovosťou, minimalizovanie chybovosti ľudského faktora a zníženie nákladov našich klientov a tak skvalitnenie služby. Tieto produkty sú vhodné tak pre bankový ako aj pre retailový a verejný sektor.

V prípade záujmu o viacej informácií alebo o vypracovanie orientačnej cenovej ponuky kontaktujte nás na emailovej adrese: sk.obchod@loomis.com.

cashomat