Faktory ovplyvňujúce cenu

Na výšku stanovenia ceny majú vplyv nasledujúce faktory:

Faktory ceny za prevoz hotovosti/cenín

 • prepravná kategória
 • vzdialenosť miesta vyzdvihnutia/doručenia zásielky
 • dĺžka prevzatia/odovzdania zásielky
 • časová náročnosť prepravy
 • počet zásielok
 • hmotnosť zásielok
 • pravidelné/nepravidelné/mimoriadne prevozy
 • počet obsluhovaných prevádzok
 • časy prevozov určené exaktne klientom/stanovené po dohode s nami
 • režim doručenia zásielky
 • správnosť a úplnosť vypísania prepravného obalu a sprievodnej dokumentácie

Faktory ceny za spracovávanie hotovosti

 • bankovky triedené/netriedené
 • mince triedené/netriedené
 • EURO / cudzie meny
 • objem spracovávanej hotovosti
 • pravidelné/nepravidelné spracovávanie hotovosti
 • správnosť a úplnosť vypísania súpisky

Faktory ceny za výmenu drobných

 • objem vymieňanej hotovosti
 • početnosť výmien jednej prevádzky
 • počet prevádzok, ktorým sa vymieňa hotovosť

img_solucionesyservicios03