Žiadosť o vyhotovenie cenovej ponuky

Pokiaľ si želáte vyhotoviť cenovú ponuku, vyplňte prosím vstupný formulár:
 • Zvoz hotovosti priamo na pobočku banky, spracovanie hotovosti, výmena drobných alebo iná služba (prosím popište)
 • Uveďte prosím názov obce alebo obcí, prípadne dole pripojte prílohu zo zoznamom prevádzok
 • Doplňte prosím názov a adresu banky
 • Uveďte navrhované dni zvozov
 • Doplňte Vami požadované poisteni všetkých zásielok na 1 odvod
 • Doplňte približné percentuálne zastúpenie bankoviek a mincí
 • Vyberte menu hotovosti
 • Triedenou hotovosťou sa rozumie hotovosť, ktorá je zoradená podľa nominálov, hlava k hlave, líce k lícu
 • Doplnte banku, v ktorej máte vedený účet
 • Predpokladaný termín začatia spolupráce
 • Doplnte Vaše špecifikácie
 • Accepted file types: txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
  Povolené formáty sú txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, maximálna veľkosť prílohy je 2 MB