Loomis SK oceněn 1. miestom v rámci Top Suppliers Day

Tatra Banka ocenila Loomis SK na slávnostnom odovzdávaní cien Top Suppliers Day usporiadanom 25. mája 2023. Naša spoločnosť si odniesla cenu za 1. miesto v kategórii Top Experience za rok 2022, čím sme podčiarkli naše dlhoročné úspešné partnerstvo s jednou z najväčších bankových inštitúcií na Slovensku – Tatra Banka.

Banka ocenila našu rýchlu a nepretržitú logistickú podporu v rámci humanitárnej intervencie Tatra Banky v prospech ukrajinských utečencov. Vďaka partnerskej podpore Tatra Banky, odbornosti nášho operačného tímu a profesionalite našich terénnych operátorov sa nám podarilo úspešne zabezpečiť finančný tok potrebný na udržanie núdzových zmenární, enormne zvýšeného dopĺňania bankomatov a potrebné údržby. Napriek tomu, že sme pracovali v prostredí so zvýšeným rizikom, dokázali sme splniť očakávania našich partnerov bez incidentov alebo nedostatku hotovosti a nepretržite poskytovať utečencom prístup k hotovostným zdrojom.


“Zľava doprava: Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra Banky; Natalia Major, členka predstavenstva a riaditeľka Tatra Banky; Gabriel Regis, Country President Loomis SK; Peter Hrubý, riaditeľ divízie riadenia PPM a centrálneho obstarávania”

Sme hrdí a veľmi si vážime toto ocenenie, ktoré odzrkadľuje našu schopnosť napĺňať očakávania nášho partnera a radi by sme toto ocenenie rozšírili aj na všetkých zamestnancov Loomis SK, pretože bez nich by tento úspech nebol možný.