Manažment stravných lístkov

  • Uvedomujeme si, koľko finančných prostriedkov môžete mať viazaných v stravných lístkoch. 
  • Zabezpečíme Vám preto kompletný manažment ich obehu z Vašich prevádzok:

–  efektívne: prevzatie zásielok zo stravnými lístkami súbežne so zvozmi finančnej hotovosti,

celoplošne: spracovanie stravných lístkov všetkých emitujúcich spoločností a zo všetkých Vašich obchodných miest

preukazateľne: spracovanie zásielok stravných lístkov v Spracovateľkých centrách Loomis pod CCTV pre prípad potreby dokázania rozdielu

 prehľadne: reporting o zistených počtoch a prípadných rozdielov

komplexne: kompletizácia zásielok so stravnými lístkami a ich transport do príslušnej centrály emitujúcej spoločnosti na preplatenie

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky kliknite sem.