Prepravy hotovostí a cenín

Prepravy hotovostí a iných cenín sa uskutočňujú medzi subjektami zákazníka (pobočky bánk alebo prevádzky klientov) a to na báze pravidelných prevozov (podľa dohodnutého harmonogramu v stanovené dni a v časovom okne), tak aj nepravidelných prevozov (preprava na objednávku dohodnutá pred realizáciou prevozu) a mimoriadnych prevozov (dohodnutý čas pred požadovanou realizáciou prevozu v závislosti na lokalizácii miesta).

Každá zásielka je protokolárne prevzatá našou posádkou k prevozu a protokolárne odovzdaná konečnému príjemcovi, pričom protokol slúži ako dôkaz realizácie riadneho prevzatia a odovzdania zásielky. K prevzatiu a k odovzdaniu zásielok používame aj nástroj PDA na načítanie čiarového kódu, ktorým vložíme údaje o danej zásielke do nášho informačného systému a následne vieme o každej manipulácii so zásielkou v reálnom čase.

Prepravy hotovosti a cenín uskutočňujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V rámci Slovenska je obsluha našich klientov zabezpečená z pobočiek spoločnosti Loomis v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade.

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky kliknite sem.

MRV_3444