Začiatok spolupráce

Ponúkame Vám pomoc k bezpečnému, rýchlemu a spoľahlivému doručeniu hotovosti a cenín.

Proces zahájenia spolupráce

  • zistenie vstupných informácií a vypracovanie cenovej ponuky
  • akceptácia cenovej ponuky
  • spustenie kontraktu do účinnosti
  • preškolenie (vysvetlenie princípov fungovania spolupráce, odovzdanie Podpisových vzorov, obalového a spotrebného materiálu, odovzdanie kontaktov, stanovenie potencionálnych  bezpečnostných rizík )
  • dohodnutie spôsobu komunikácie s klientom v prípade služby prevoz a spracovanie hotovosti
  • vykonanie 1. prepravy

V priebehu celého procesu zahájenia spolupráce, resp. zmeny v spolupráci  sme plne k dispozícii ohľadne rokovania. V jednoduchších prípadoch sme schopní riadne začať spoluprácu v priebehu jedného týždňa.

V prípade záujmu o začatie spolupráce kliknite sem.