Pracujte s nami

Staňte sa jedným z nás!

Ak máte záujem pracovať v špecifickej oblasti bezpečnostných služieb a aktívne prispievať k zabezpečeniu obehu financií v Slovenskej republike, pozrite sa na našu ponuku voľných pracovných miest a pošlite nám svoj životopis.