Poistenie spoločnosti

Základným a hlavným predpokladom našej činnosti je kvalitné a adekvátne poistenie.

Loomis SK, a.s.  je poistená spoločnosťou Lloyd´s prostredníctvom makléra Marsh Ltd.. Poistná zmluva je globálnym poistením spoločnosti Loomis AB a pre konkrétny členský štát Loomisu AB je definovaná podľa bezpečnostných rizík a potrieb. Vždy je dohodnutá na poistné obdobie jedného roka.

Poistná zmluva Loomisu AB je allrisková (tzn. na prvú a ďalšie mimoriadne udalosti v jeden deň) a kryje aj riziká terorizmu a samozrejme tiež spreneveru vlastnými zamestnancami v plnom rozsahu.

V prípade, ak máte záujem vedieť o našom poistení viac , kontaktujte nás tu.