Nové produkty

s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia obehu Vašej finančnej hotovosti a cenín Vám ponúkame nasledovné riešenia prostredníctvom nových produktov:

–  Balíček služieb

–  Manažment stravných lístkov

–  SafePoint

–  Trezory a automatické pokladničné systémy

V prípade záujmu o viacej informácií kontaktuje prosím Vašu kontaktnú osobu v Loomise alebo nás kontaktujte sem.

loomis woman trezor