Aktuality zo sveta Loomis

Zlúčenie spoločností Loomis Slovensko, s.r.o a Loomis SK, a.s.

Spoločnosť Loomis Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici 140, IČO 44 557 302 bola z rozhodnutia vlastníka dňa 01.05.2014 zlúčená so spoločnosťou Loomis SK, a.s. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici, IČO 363 942 238.

Právnym nástupcom jej činnosti sa stala spoločnosť Loomis SK, a.s.

Skupina spoločností Loomis sa rozrástla akvizíciou VIA MAT Group

Loomis, ako jedna z popredných spoločností CIT, uzatvorila dohodu o kúpe 100% akcií VIA MAT Holding AG. Spoločnosť VIA MAT so sídlom vo Švajčiarsku, je jednou z popredných svetových firiem v oblasti medzinárodných prepráv cenných zásielok. Hodnota podniku je približne 200 mil. CHF.

Táto akvizícia umožňuje spoločnosti Loomis výrazne rozšíriť ponuku svojich služieb o medzinárodné prepravy, k existujúcemu portfóliu služieb CIT (cash in transit) a CMS (cash management system).  Medzinárodné služby sa skladajú z troch druhov operácií; medzinárodná preprava hotovosti a drahých kovov, uskladnenie cenností a všeobecných logistických riešení. Okrem toho, v dôsledku postavenia VIA MAT na švajčiarskom trhu CIT, bude Loomis vďaka tejto akvizícii lídrom na trhu. VIA MAT a jej dcérske spoločnosti majú asi 1000 zamestnancov, pôsobiacich v Ázii, Južnej Amerike, Strednom východe, USA a v Európe. Akvizícia umožní Loomisu prístup k niekoľkým novým trhom a prispeje k ďalším možnostiam rastu. Švajčiarska CIT divízia bude konsolidovaná do segmentu Európy.