Tatrabanka ocenila Loomis SK ako dodávateľa roka 2020

Tatrabanka ocenila Loomis SK ako dodávateľa roka 2020 v kategórii podpora prevádzky počas koronakrízy. Kľúčom k poskytovaniu kvalitných služieb bolo ich správne nastavenie. Dôsledne sme zmapovali a popísali poskytované služby, kde sme mali jasne definovaný rozsah a kvalitu. Optimalizáciou a efektívnym riadením a prevádzkovaním služieb sme umožnili znížiť náklady aj z hľadiska bezpečnosti.

Príprava a prevzatie a poskytovanie služieb bola realizovaná v náročnom období korona krízy, kde sme dokázali aj napriek ťažkým podmienkam zabezpečiť služby tak, že naši klienti zmenu nijako nepocítili. Preto sa snažíme v rámci spokojnosti klienta, dávať dobrý základ k ďalšej spolupráci. Tento titul považujeme za znak dobrej reputácie, čo znamená, že bude mať veľký význam pre budúci vývoj v poskytovaní služieb v bankovom sektore. Toto vyznamenanie je výsledkom výraznej orientácie sa na zákazníka v celej spoločnosti Loomis AB . Naše obchodné vzťahy sa zakladajú na inováciách, službách a neustálom zdokonaľovaní sa k spokojnosti zákazníkov.

Vždy nás úprimne teší, ak spokojný zákazník ocení kvalitu našej práce. Ocenenie Tatra banky je o to hodnotnejšie, že sme dokázali naplniť a prekonať veľmi vysoko nastavené požiadavky. Tento úspech vnímame zároveň ako záväzok, aby sme v rámci ďalšej spolupráce priniesli zákazníkovi ešte vyšší komfort do budúcnosti.

Loomis SK, a.s. Team