Správa o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2017

Poslaním spoločnosti Loomis je rozvíjať a zaisťovať v lokálnych komunitách po celom svete efektívny ekosystém hotovosti a cenín.
Viac tu