Zlúčenie spoločnosti Loomis Slovensko, s.r.o. a Loomis SK, a.s.

Spoločnosť Loomis Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici 140, IČO 44 557 302 bola z rozhodnutia vlastníka dňa 01.05.2014 zlúčená so spoločnosťou Loomis SK, a.s. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici, IČO 363 942 238.

Právnym nástupcom jej činnosti sa stala spoločnosť Loomis SK, a.s.

logo