Tatrabanka ocenila Loomis SK ako dodávateľa roka 2020

Tatrabanka ocenila Loomis SK ako dodávateľa roka 2020 v kategórii podpora prevádzky počas koronakrízy. Kľúčom k poskytovaniu kvalitných služieb bolo ich správne nastavenie. Dôsledne sme zmapovali a popísali poskytované služby, kde sme mali jasne definovaný rozsah a kvalitu. Optimalizáciou a efektívnym riadením a prevádzkovaním služieb sme umožnili znížiť náklady aj z hľadiska bezpečnosti.

Príprava a prevzatie a poskytovanie služieb bola realizovaná v náročnom období korona krízy, kde sme dokázali aj napriek ťažkým podmienkam zabezpečiť služby tak, že naši klienti zmenu nijako nepocítili. Preto sa snažíme v rámci spokojnosti klienta, dávať dobrý základ k ďalšej spolupráci. Tento titul považujeme za znak dobrej reputácie, čo znamená, že bude mať veľký význam pre budúci vývoj v poskytovaní služieb v bankovom sektore. Toto vyznamenanie je výsledkom výraznej orientácie sa na zákazníka v celej spoločnosti Loomis AB . Naše obchodné vzťahy sa zakladajú na inováciách, službách a neustálom zdokonaľovaní sa k spokojnosti zákazníkov.

Vždy nás úprimne teší, ak spokojný zákazník ocení kvalitu našej práce. Ocenenie Tatra banky je o to hodnotnejšie, že sme dokázali naplniť a prekonať veľmi vysoko nastavené požiadavky. Tento úspech vnímame zároveň ako záväzok, aby sme v rámci ďalšej spolupráce priniesli zákazníkovi ešte vyšší komfort do budúcnosti.

Loomis SK, a.s. Team

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2017

Poslaním spoločnosti Loomis je rozvíjať a zaisťovať v lokálnych komunitách po celom svete efektívny ekosystém hotovosti a cenín.
Viac tu

Zlúčenie spoločnosti Loomis Slovensko, s.r.o. a Loomis SK, a.s.

Spoločnosť Loomis Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici 140, IČO 44 557 302 bola z rozhodnutia vlastníka dňa 01.05.2014 zlúčená so spoločnosťou Loomis SK, a.s. so sídlom v Bratislave na Vajnorskej ulici, IČO 363 942 238.

Právnym nástupcom jej činnosti sa stala spoločnosť Loomis SK, a.s.

logo

Skupina spoločností Loomis sa rozrástla akvizíciou VIA MAT Group

Loomis, ako jedna z popredných spoločností CIT, uzatvorila dohodu o kúpe 100% akcií VIA MAT Holding AG. Spoločnosť VIA MAT so sídlom vo Švajčiarsku, je jednou z popredných svetových firiem v oblasti medzinárodných prepráv cenných zásielok. Hodnota podniku je približne 200 mil. CHF.

Táto akvizícia umožňuje spoločnosti Loomis výrazne rozšíriť ponuku svojich služieb o medzinárodné prepravy, k existujúcemu portfóliu služieb CIT (cash in transit) a CMS (cash management system).  Medzinárodné služby sa skladajú z troch druhov operácií; medzinárodná preprava hotovosti a drahých kovov, uskladnenie cenností a všeobecných logistických riešení. Okrem toho, v dôsledku postavenia VIA MAT na švajčiarskom trhu CIT, bude Loomis vďaka tejto akvizícii lídrom na trhu. VIA MAT a jej dcérske spoločnosti majú asi 1000 zamestnancov, pôsobiacich v Ázii, Južnej Amerike, Strednom východe, USA a v Európe. Akvizícia umožní Loomisu prístup k niekoľkým novým trhom a prispeje k ďalším možnostiam rastu. Švajčiarska CIT divízia bude konsolidovaná do segmentu Európy.

vlajky