BlackBird (reporting)

BlackBird je informačný a evidenčný systém, ktorý slúži nielen na interné účely (sledovanie pohybu prevzatých zásielok v reálnom čase, detail danej zásielky, fakturácia), ale aj ako ukazovateľ rozsahu služby a zhodnotenia kvality našej služby. Vďaka BlackBirdu viete, za čo zaplatíte.

V prípade záujmu o viacej informácií kontaktujte nás na emailovej adrese: obchod@sk.loomis.com.

bb