ATM moving car

  • ATM moving car – mobilná pobočka banky  

ATM moving car je pancierové vozidlo, ktoré slúži ako mobilná pobočka s bankovým poradcom Vašej banky. V zadnej časti vozidla sa nachádza bankomat. Vo vozidle sa nachádza trezor. Dané vozidlo je strážené našim zamestnancom a ceniny a hotovosť nachádzajúce sa v ňom sú  poistené naším poistením.

ATM moving car

  • ATM moving car – výhody pre Vás:

–  získate mobilnú pobočku 

–  poistenie zabezpečí Loomis

–  budete bližšie ku klientom na festivaloch, spoločenských akciách, v domovoch dôchodcov či okrajových oblastiach SR

–  obsluhy ATM a presun na iné miesto zabezpečí Loomis

–  mobilná reklama banky

–  paušálna cena za komplexnú obsluhu a prenájom vozidla, bankomatu